ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Χρήσιμες ιδέες και εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Μουσικής μπορείτε να βρείτε στη σχετική  ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.